فرم نظر سنجیقیمت محصول
ضعیفمتوسطخوبعالی

کیفیت ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری تعمیر
ضعیفمتوسطخوبعالی

میزان برطرف شدن ایراد دستگاه
ضعیفمتوسطخوبعالی

نحوه اطلاع رسانی در مورد هزینه های انجام گرفته
ضعیفمتوسطخوبعالی

تعهد دفتر خدمات در خصوص مدت زمان تعمیر
ضعیفمتوسطخوبعالی

ارائه مستندات فعالیت های صورت گرفته
ضعیفمتوسطخوبعالی

کیفیت بسته بندی محصولات
ضعیفمتوسطخوبعالی

میزان رضایت شما از خدمات پس از فروش
ضعیفمتوسطخوبعالی